Teenused

Projekteerimis- ja/või ehitushanke korraldamine

Korraldame nii projekteerimishankeid kui ehitushankeid, arvestades tellija soovidega ja tuginedes riigihangete seadusele. Lähtuvalt hankemenetlusest viime läbi kõik vajalikud põhitoimingud.

Konsultatsiooni teenus

Marina Invest nõustab kliente kõigis küsimustes, mis puudutavad projekteerimist, projektijuhtimist, omanikujärelevalvet, hankekorraldust või muid ehitusega seotud valdkondi. Konsulteerime kliente olenemata projekti hetkeseisust, alates planeerimisest kuni kasutusloa saamiseni, vajadusel ka garantiiaja lõpuni. Lisaks koostame äriplaane ja teostame müügieelset turuuuringut.

Ehituse kavandamine ja planeerimine

Ehituse tellija-arendaja vähendaks oluliselt oma aja- ja energiakulu kui ta sõlmiks kokkuleppe juba kavandamise algfaasis konsultandiga, kes nõustaks ehituse omanikku kõigis kavandamise ja ehitusega seotud küsimustes, oleks ehituse tellija esindajaks suhtlemisel projekteerijatega, ehitajatega, võimu esindajatega jt. asjaomaste tegelastega kogu ehitusprojekti arendusprotsessi käigus.

Ekspertiisid

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise nõuetele vastavuse osas. Ehitusprojekti ekspertiis on kohustuslik suurte rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste ehitusprojektidele.

Teostame ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiise ja kontrollime ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti või ehitusprojekti osa nõuetele vastavust nii vormilt kui ka sisuliselt.

Ehitiste legaliseerimine

Meie poolt vajaliku dokumentatsiooni koostamine hoonete arvele võtmiseks ehitusregistris.

Asume Ropka Ärimajas

Turu tn 34-A220, TartuNavigeeri

MARINA INVEST ühendab on tegevuses erinevaid projekteerimisbüroosid, majatehaseid ning ehitusettevõtteid. Kõik koostööpartnerid on välja kujunenud väga pikaajalise ühistegevuse tulemusel ning on vaieldamatult oma valdkonnas tunnustatud ja parimad. Kõik ettevõtted omavad vastavaid tegevusregistreeringuid ning ettenähtud kvaliteeditunnuseid ja sertifikaate.

Marina Invest OÜ
Reg. nr. 12316820
KMKR: EE101676126

Võta ühendust