KREDEX tehniline konsultant

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel.

Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes eelkõige enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsultandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni.

Millise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, see on ühistu otsustada

Tehnilisel konsultandil on vastavalt Toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

Tehnilise konsultandiga sõlmitava näidislepinguga saab tutvuda KREDEX kodulehel. Tegemist ei ole kohustusliku vormiga ning pooled võivad lepingut muuta ja kasutada seda vaid ositi.

Asume Ropka Ärimajas

Turu tn 34-A220, TartuNavigeeri

MARINA INVEST ühendab on tegevuses erinevaid projekteerimisbüroosid, majatehaseid ning ehitusettevõtteid. Kõik koostööpartnerid on välja kujunenud väga pikaajalise ühistegevuse tulemusel ning on vaieldamatult oma valdkonnas tunnustatud ja parimad. Kõik ettevõtted omavad vastavaid tegevusregistreeringuid ning ettenähtud kvaliteeditunnuseid ja sertifikaate.

Marina Invest OÜ
Reg. nr. 12316820
KMKR: EE101676126

Võta ühendust