Ehitusjärelvalve

Omanikujärelvalve — ehitise tellijale ehitusseadusest tulenev kohustus kaasata ehitusprotsessi professionaalsete ehitusalaste teadmistega isik ehk omanikujärelevalve, kelle olulisimaks ülesandeks on tagada ehitamise käigus tellija huvide järgimine ja kaitstus, kuid jäädes seejuures siiski objektiivseks.

Ehitustööde omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve (OJV) esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Tellija esindajana võtame endale nii konsulteerija kui „valvuri“ rolli, meile ei jää märkamatuks ükski mittevastavus. Igas ehitusprotsessis tuleb lahendada probleeme, mida meie meeskond suudab teha Tellija huve esikohale seades. Rakendades eriosade insenere, tagame parima tulemuse kogu ehitusprotsessi käigus. Tagamaks hoone maksimaalset kvaliteeti ja parimate lahenduste kasutamist, algab omanikujärelevalve teenus hoone projekteerimisest ning lõpeb kasutusloa väljastamisega.

Omanikujärelevalve (OJV) esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Tellija esindajana võtame endale nii konsulteerija kui „valvuri“ rolli, meile ei jää märkamatuks ükski mittevastavus. Igas ehitusprotsessis tuleb lahendada probleeme, mida meie meeskond suudab teha Tellija huve esikohale seades. Rakendades eriosade insenere, tagame parima tulemuse kogu ehitusprotsessi käigus. Tagamaks hoone maksimaalset kvaliteeti ja parimate lahenduste kasutamist, algab omanikujärelevalve teenus hoone projekteerimisest ning lõpeb kasutusloa väljastamisega.

Omanikujärelevalve teenuse aluseks on tegevuste kogum, mille eesmärk on tellija soovide realiseerumine kooskõlas seaduste ja normidega. Omanikujärelevalve teenust teostatakse kogu ehitusprotsessi perioodil.

Omanikujärelevalve teenuse osadeks on:

  • Ehitustehniline järelevalve ehitusprotsessi üle, sh ehitusprojektist, ehitusnormidest, kvaliteedi-, ohutus- ja korrashoiunõuetest kinnipidamise jälgimine.
  • Ehitise omaniku teavitamine ehitamisel avastatud projektivigadest ja tööde teostamisel esinevatest puudustest.
  • Ehitamisel üleskerkinud tehniliste küsimuste lahendamine ja sellealaste nõupidamiste korraldamine.
  • Ehitusmaterjalide ja -toodete ning paigaldatud seadmete ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine.
  • Ehitajalt ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavate ehitustööde, ehitise osade või ehitusjärkude vastuvõtmine ning koos ehitajaga vajalike ehitusdokumentide vormistamine.
  • Ehitamise õigeaegses dokumenteerimises osalemine.
  • Järelevalveametnike poolt ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmise kontrollimine.
  • Ehitise lõppülevaatuse korraldamises ja kasutusloa vormistamises osalemine.

OJV tegemise kord

Alates 06.07.2015.a. kehtib Mkm määrus nr 80, 02.07.2015.a. „Omanikujärelevalve tegemise kord“.

Määrus kehtestab vähimad nõuded OJV tegemisele, mida tuleb täita kui:

Asume Ropka Ärimajas

Turu tn 34-A220, TartuNavigeeri

MARINA INVEST ühendab on tegevuses erinevaid projekteerimisbüroosid, majatehaseid ning ehitusettevõtteid. Kõik koostööpartnerid on välja kujunenud väga pikaajalise ühistegevuse tulemusel ning on vaieldamatult oma valdkonnas tunnustatud ja parimad. Kõik ettevõtted omavad vastavaid tegevusregistreeringuid ning ettenähtud kvaliteeditunnuseid ja sertifikaate.

Marina Invest OÜ
Reg. nr. 12316820
KMKR: EE101676126

Võta ühendust