Ehitusjuhtimise teenus

Ehitamine ei ole just lihtne tegevus. Arvestades, kuidas arenevad seadmed, materjalid ja tehnoloogiad, nõuab ehitusprotsess juba kavandamisest alates põhjalikke erialaseid teadmisi. Mõistlik oleks sellisel juhul tellida ehitusjuhtimise teenus vastava ala spetsialistidelt.

Ehitusjuhtimine

Osutame Projektijuhtimise teenus ehituses nii uusehitistel kui ka renoveeritavatel objektidel.
Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, mille lahendamiseks Kliendil on otstarbekas kaasata vastava eriala spetsialist. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas Kliendi soovide ja vajaduste selgitamist läbi optimaalsete lahenduste kus:

Tellija sooviks eelkõige on kvaliteetne ja tähtajaks valmiv ehitis. Meie kogemuste põhjal jõutakse parima lõpptulemuseni läbi ühtse ehitusprotsessi juhtimisel algusest lõpuni:

Projektijuhtimise teenus tagab Kliendile soovitud tulemi saavutamise nii optimaalse ajakuluga kui ka vastavalt ettenähtud eelarvele. Klient ise saab samal ajal pühenduda oma põhitööle ning isiklikele tegevustele.

Tellija sooviks on kvaliteetne ja tähtajaks valmiv ehitis. Meie kogemused näitavad, et selleni jõutakse vaid läbi ühtse koordineeritud ehitusprotsessi juhtimise algusest lõpuni.

Ehitusjuht töötab Tellija esindajana, kes kindlustab nii projekteerimise kui ka ehitamise. Meie poolt pakutav teenus ja metoodika sisaldab põhitegevusena:

Projekteerimise staadiumis:

Ehitamise staadiumis:

Oleme valmis pakutava teenuse koosseisu täpsustama vastavalt Tellija soovidele ja vajadustele

Asume Ropka Ärimajas

Turu tn 34-A220, TartuNavigeeri

MARINA INVEST ühendab on tegevuses erinevaid projekteerimisbüroosid, majatehaseid ning ehitusettevõtteid. Kõik koostööpartnerid on välja kujunenud väga pikaajalise ühistegevuse tulemusel ning on vaieldamatult oma valdkonnas tunnustatud ja parimad. Kõik ettevõtted omavad vastavaid tegevusregistreeringuid ning ettenähtud kvaliteeditunnuseid ja sertifikaate.

Marina Invest OÜ
Reg. nr. 12316820
KMKR: EE101676126

Võta ühendust